ขั้นตอนการจองเวลาสอบประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนการใช้งานที่ http://www.bcom-cmru.com/register

2. การลงทะเบียนกรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ email เพราะนักศึกษาต้องยืนยันการใช้งาน โดยระบบจะส่ง ลิ้งค์ให้ยืนยันทาง email ที่นักศึกษาได้แจ้งมา

3. เมื่อลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อย นักศึกษาสามารถจองเวลาสอบได้ที่ http://www.bcom-cmru.com/login
4. นักศึกษาสามารถจองเวลาสอบได้ 3 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา
ขั้นตอนการสอบประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. นักศึกษาเข้าใช้งานที่ URL http://www.compre56.bcom-cmru.com/
2. นักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ ให้สมัครสมาชิกที่นี่ กดเพื่อสมัครสมาชิก
3. ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ชื่อ - นามสกุล ให้ใช้ภาษาอังกฤษ และ รหัสประจำตัวคือ รหัสนักศึกษา
4. นักศึกษาที่สมัครใช้งานระบบแล้ว เข้าสู่ระบบได้ที่นี่ กดเพื่อเข้าสู่ระบบ
5. เมื่อ เข้าสู่ระบบครั้งแรก ให้สมัครเรียนในรายวิชา โดยคลิ๊กตามรูป
6. จากนั้นกดเลือก BCOM ตามรูป
7. กดสมัครเรียนวิชาตรงรูปตัวการ์ตูนหลังชื่อวิชาดังรูป
8. จากนั้นระบบจะแจ้งว่า สมัครรายวิชาเรียบร้อย ให้นักศึกษา คลิ๊กที่ "คลิกกลับไปที่หน้าโฮมเพจวิชาของเรา"
9. กดเข้าเรียนที่รายวิชา "BCOMCOMPRE - การสอบประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"
10. มองทางขวามือ จะเห็น แบบทดสอบ กดเลือกที่แบบทดสอบ และ เริ่มทำข้อสอบ

 

ENTER l เข้าสู่เว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ