กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา

ประวัติความเป็นมา

จากเศรษฐกิจในพ.ศ.2538เป็นช่วงที่กล่าวกันว่าเป็น เศรษฐกิจฟองสบู่ หลายๆ บริษัทฯ (ในรูปเอกชน) จำเป็นต้องรัดเข็มขัดเพื่อความอยู่รอดของบริษัทฯ จึงทำให้ ผู้ที่ทำงานประจำ ในบริษัทฯ(หัวหน้ากลุ่ม)จำเป็นต้องหารายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัวดังนั้นจึงคิด จัดทำ ขนมพื้นบ้าน ซึ่งเรียกว่า ข้าวแต๋น ออกจำหน่าย (ซึ่งทำที่ลำปางแล้วนำไปจำหน่าย ที่กรุงเทพฯ) โดยทดลองทำตัวอย่างและพัฒนา สูตร/ส่วนผสม ให้ได้มาตรฐานแล้วนำออกจำหน่าย ตามสถานที่ต่างๆ(ในย่านธุรกิจ) ที่มีบริษัท (Office) อยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะว่าราคาสินค้า ที่ทำออกมามีราคาที่สูงกว่าทั่วไปได้เลือกย่าน ธุรกิจ อย่างซอยละลายทรัพย์ อาคารเมืองไทยภัทร อาคารสำนักงานใหญ่ ปตทสำนักงานองค์การโทรศัพท์ การสื่อสาร ทำให้ข้าวแต๋น ที่ผลิตออก จำหน่ายในนาม ศิรดา จัดได้ว่าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายในการจัดซื้อและจัดหาของฝาก ของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ การจำหน่าย ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จึงคิดทำ Packaging หลากหลายรูปแบบ ที่จะนำมาบรรจุข้าวแต๋น ศิรดา นำเสนอให้กับบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาล โดยนำกล่องใบตาล (แอ็ปข้าว),ชะลอม ,ถุงผ้า มาบรรจุเป็นกล่องสำเร็จรูป ในปีต่อๆ มา จึงได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของ Packaging อย่างต่อเนื่องและนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ สาที่ทั้งที่ยังไม่มีความเข้าใจ ว่ากระดาษสาทำมาจากอะไรอะไรคือกระดาษสา รูปแบบที่ทำออกมาก็เรียบง่าย เนื่องจากตอนนั้น ยังไม่มีความรู้แต่เมื่อมีการผลิตออกไปผู้รับต่างให้กำลัง ใจและคำชมว่าเป็นกล่องที่สวยงาม และเก็บไว้เพื่อใช้งานต่อไปจะไม่ทิ้ง

จากกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่บรรจุข้าวแต๋น เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า และผู้ที่ได้รับ ทำให้เริ่มมีการศึกษา ดูงานอย่างจริงจังว่าจะต้องพัฒนาประกอบกับมีผู้มา ติดต่อให้จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไป บรรจุ สินค้า ให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดแรกที่จะทำและส่งให้คือ ตลาดสวนจตุจักร 1 ราย และเพิ่มเป็น 3-4 รายที่มีการบอกต่อๆ กัน จนเป็น 10 ราย ภายใน 3-5 เดือน และมียอดสั่งซื้อ สม่ำเสมอ แล้วนำไปจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมียอดสั่งให้จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ จากกระดาษสา (Handmade)จำนวนมากจึงได้ติดต่อหาแหล่งผลิต กระดาษสา และ กล่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ จ. ลำปาง (บ้านท่าล้อ)หลังจากนั้นทำการติดต่อและสั่งผลิตอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป และเกิดแรงบัลดาลใจใน ปี พ.ศ.2545 จัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตที่บ้านเกาะคาโดยมีการรวมกลุ่ม ประมาณ 10 คน เป็นเครือญาติทั้งหมด ที่บ้านเลขที่ 156 หมู่ 5ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะ จังหวัดลำปางซึ่งได้พี่สาวที่คอยดูแลและผู้สอนเนื่องจากทางพี่สาวเองได้รับ การเรียนรู้จากการ ไปติดต่อสั่งซื้อจากบ้านท่าล้ออยู่ประจำทำให้เกิดความ ชำนาญสามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- เคยส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรในปี พ.ศ. 2547 และได้รับการคัดสรรระดับ 4 ดาว ประเภท เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง

- ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกโดยกรมส่งเสริมการส่งออกระดับ B1 เมื่อปี2547

- ได้รับการขึ้นทะเบียนการรับรองมาตรฐาน มผช.

- ออกงานแสดงสินค้า OTOP city 2547 และ 2548 ในปี 2549 ร่วมออกงานแสดงสินค้า กับกรมส่งเสริมการส่งออก OTOP to the word 2549

ประธานกลุ่ม นางสาวสุจิตรา ใจบรรทัด

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 156 หมู่ 5 (บ้านเกาะคา) ต. เกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130

โทร 054 284 881 , 01 846 8938 , 01 833 3945 โทรสาร 054 284881

www.siradaproduct.com

E-mail siradaproduct@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เลขที่ 156 หมู่ 5 (บ้านเกาะคา) ต. เกาะคา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130

โทร 054 284 881 , 01 846 8938